Събития,  Участия

„Небесна музика“ – „Софийски музикални седмици“

Квартет „Светоглас“ задно с квартет „Славей“ и „Ева квартет“ представиха църковни песнопения и многогласни народни песни в концерта „Небесна чмузика“. Той е посветен на 85 години о рождението на Надка Караджова и е част от Международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици“.