Събития,  Участия

85 години от рождението на Надка Караджова

На 24 март 2022 година в културен център „Искър“ се състоя концерт по повод 85 години от рождението на една от най-големите български народни певици Надка Караджова. Участваха квартет „Светоглас“, квартет „Славей“ и „Ева квартет“.