Събития,  Участия

Дни на музиката в Балабановата къща

На 28 юни 2020 година квартет „Светоглас“ изнесе самостоятелен концерт „Тайнството на българската полифония“ в рамките на 11 международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ – град Пловдив.