Събития,  Участия

Дни на музиката в Балабановата къща

Концерт в старинната Балабанова къща в глад Пловдив пред представители на Международната асоциация за световно културно – историческо наследство.