Събития

Концерт в Националната библиотека

Концерт на „Светоглас“ в Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий“ при представянето на новата книга „Нашата азбука – глаголицата“.