Концерти,  Събития,  Участия

Концерти в Лондон

Концерти на “Светоглас“ пред българската общност в Лондон по повод Националния празник на Република България 3 март – Освобождението от турско робство.