Концерти,  Събития,  Участия

Концерт в Националната библиотека

Концерт в Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий“ при представянето на новата книга на Катя Зографова „Световете на Яворов“.